Embellence Group

Embellish with Excellence

Under 2019 bytte vi namn på vårt företag, från Wallvision till Embellence Group.

EMBELLENCE GROUP Embellish with Excellence

Eftersom vi har våra rötter i tapetbranschen representerade namnet Wallvision vår historia och rötter på ett bra sätt. Våra ambitioner växte dock från att bara göra väggar vackrare till att göra vardagen vackrare och mer inspirerande. Vi såg behovet av att omprofilera vårt företag för att återspegla vårt nya syfte - och Embellence Group föddes.

Namnet är en kombination av två nyckelord som fångar kärnan i det vi gör: Embellish (försköna) och Excellence (förträfflighet).

Embellish representerar kärnan i det vi gör – att göra vardagen vackrare och mer inspirerande. Våra varumärken bygger på, och drivs av, design och konst – genom att ständigt utforska nya uttryck och återuppfinna sig själva genom kreativitet och ett konstnärligt förhållningssätt på sitt eget unika sätt.

Excellence representerar vårt kontinuerliga fokus på att göra vårt yttersta för att prestera och utmärka oss i allt vi gör. Förutom utmärkt design och konstnärskap, innebär det också kvaliteten på de produkter och material vi använder samt att se till att vi bidrar till en mer miljömässigt, socialt ekonomiskt hållbar framtid.

Vi jobbar mot långsiktig framgång – genom kontinuerligt fokus på Embellish och Excellence kommer vi att lyckas – Embellence Group.