Strategi

Fortsätta att växa inom premium

Då premiumsegmentet har högre bruttovinstmarginaler samt högre förväntad marknadstillväxt kommer Bolaget arbeta för att fortsätta öka andelen försäljning inom premiumsegmentet. Detta innefattar en utökad produktportfölj inom premiumsegmentet såsom tyger, vilket lanserades för Cole & Son under sommaren 2019. 

I strategin ingår förvärv av aktörer inom premiumsegmentet som kompletterar den existerande portföljen. Senaste förvärvet var Pappelina i januari 2021. Pappelina designar och säljer exklusiva mattor och bidrar till koncernen premiumsegment med ca 45 miljoner kronor i omsättning.

Ökad internationell försäljning

Embellence Group hemmamarknad utgörs av Norden med fokus på Sverige och Norge. 

Embellence Group strävar därför efter att öka andelen internationell nettoomsättning ytterligare genom en kombination av organisk expansion till nya marknader, men också genom förvärv av internationella aktörer.

Tillväxt genom förvärv

Embellence Group ämnar fortsätta att komplettera portföljen genom förvärv för att driva tillväxt genom geografisk expansion, kompletterande mönster och varumärksnischer samt utökat produktsortiment inom exempelvis tyger. Bolaget har ett flertal kontinuerliga dialoger med potentiella förvärvskandidater och lokala finansiella rådgivare har mandaterats för att föra dialogen med dessa. I nuläget har cirka tio potentiella kandidater med en omsättning mellan 100-400 MSEK identifierats som särskilt intressanta och lokala rådgivare har tillsatts.

Närmare kundrelationer genom digitalisering

Boråstapeter har under 2020 lanserat mobilapplikationen Wonderwall. Genom förstärkt verklighet får användaren möjlighet att uppleva hur varumärkets tapeter ser ut i ett specifikt rum.

Därutöver har Wall&decò lanserat det virtuella muséet WeMu där det är möjligt att betrakta varumärkets design i en virtuell miljö. 

Under slutet av 2020 lanserades en e-handel för Cole & Son och Bolagets ambition är att kunna erbjuda e-handel för majoriteten av portföljens varumärken. Pappelina har en etablerad modell för försäljning direkt till konsument då de startade sin e-handelsplattform under 2019.