Styrelse

Embellence Groups styrelse består av fem ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

      Oberoende i förhållande till
Namn Befattning Styrelsemedlem sedan Bolaget och
bolagsledningen
Huvudägaren
Magnus Welander Styrelseordförande 2023 Ja Ja
Henrik Nyqvist Styrelseledamot 2010 Ja Ja
Christina Ståhl Styrelseledamot 2020 Ja Ja
Karin Dennford Styrelseledamot 2022 Ja Ja
Anneli Kansbod Styrelseledamot 2023 Ja Ja

 

Magnus Welander

Magnus Welander

Styrelseordförande

Född: 1966. Styrelseordförande sedan 2023.

Utbildning:
Civilingenjör Industriell ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Mips AB och Eleiko Group AB. Styrelseledamot i Herenco Group AB, Herenco Holding AB samt HESTRA-Handsken AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Verkställande direktör i Thule Group AB.

Aktieägande i bolaget:
210 305 aktier

Karin Dennford

Karin Dennford

Styrelseledamot

Född: 1976. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning
Civilekonom från Handelshögskolan Göteborg 

Övriga nuvarande befattningar:
Investment Director, JCE
Styrelseledamot OctoFrost Intressenter AB, OctoFrost AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Board member Consafe Capital Advisors AB

Aktieägande i Bolaget:

Anneli Kansbod

Anneli Kansbod

Styrelseledamot

Född: 1973. Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning:
Masterexamen i företags- och nationalekonomi från Uppsala universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
VD för Bemz AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Chef över affärsområdet Gymgrossisten på Health and Sports Nutrition Group AB, VD på Studentkortet i Sverige AB, Head of Business Development på Metro Nordic Sweden AB, Product Director på Mr Green Ltd samt Sales Manager Internet på Glocalnet Scandinavia AB. Anneli Kansbod har tidigare varit styrelseledamot i Svensk Digital Handel, Jays Headphones AB, Studentkortet i Sverige AB, Svenska Klubbspel AB och Kokillen AB.

Aktieägande i Bolaget:
-

Henrik Nyqvist

Henrik Nyqvist

Styrelseledamot

Född: 1966. Styrelseledamot sedan 2010.

Utbildning:
Studier i företagsekonomi och juridik.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Borås Bygg o Kakel AB, Elitkontoret i Borås AB, Fasadsystem Stål i Borås AB och Fasadsystem Stål i Borås Holding AB. Styrelseledamot i Borås Bar & Bistro AB, Fastighets AB Pantängen 17, Fessus förvaltning AB, InkInvest Aktiebolag, Kavallen Fastighets AB, NQ Förvaltning AB, Ramnås Fastigheter AB, Sibelius 1 AB, T-Konsortiet AB och WA Wallvision AB (publ). Styrelseordförande och verkställande direktör i NQ Fastigheter AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i Segelsand Förvaltning AB och T-Konsortiet AB. Styrelseledamot i Slutplattan POVLI 103188 AB.

Aktieägande i Bolaget:
1 035 193 aktier

Christina Ståhl

Christina Ståhl

Styrelseledamot

Född: 1970. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning:
Ekonomie magisterexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Fjellsport AS, Fjellsport Group AS, Outnordic Invest AB, Outnorth AB och WA Wallvision AB (publ). Verkställande direktör i Bagaren och Kocken AB och Go Shopping ApS

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Joy Boy Aktiebolag, Joy Club Aktiebolag, MQ MarQet AB, MQ Sweden AB och Nobia AB. Verkställande direktör i MQ Holding AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i MQ Retail AB och Joy Shop Aktiebolag.

Aktieägande i Bolaget:
6 000 aktier, 76 169 teckningsoptioner