Styrelse

Embellence Groups styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2023 samt en arbetstagarrepresentant.

      Oberoende i förhållande till
Namn Befattning Styrelse-medlem sedan Bolaget och
bolags-ledningen
Huvudägaren
Morten Falkenberg Styrelseordförande 2021 Ja Ja
Karin Dennford Styrelseledamot 2022 Ja Ja
Hanna Graflund Sleyman Styrelseledamot 2022 Ja Ja
Henrik Nyqvist Styrelseledamot 2010 Ja Ja
Paul Steene Styrelseledamot 2020 Ja Nej
Christina Ståhl Styrelseledamot 2020 Ja Ja

* Styrelseprogrammet 2020

Morten Falkenberg

Morten Falkenberg

Styrelseordförande

Född: 1958. Styrelseordförande sedan 2021.

Utbildning:
Kandidatexamen i Marketing and Commerce vid Copenhagen Business School.

Övriga nuvarande befattningar:
Vice styrelseordförande i Velux Group. Styrelseledamot i Aktiebolag Fagerhult, Caljan och Duni AB. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i Lovene Dörr Aktiebolag. Styrelseledamot och verkställande direktör i Nobia AB och Nobia Sverige AB.

Aktieägande i Bolaget:
224 839 aktier, 153 032  teckningsoptioner

Karin Dennford

Karin Dennford

Styrelseledamot

Född: 1976. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning
Civilekonom från Handelshögskolan Göteborg 

Övriga nuvarande befattningar:
Investment Director, JCE
Styrelseledamot OctoFrost Intressenter AB, OctoFrost AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Board member Consafe Capital Advisors AB

Aktieägande i Bolaget:

Hanna Graflund Sleyman

Hanna Graflund Sleyman

STYRELSELEDAMOT

Född: 1978. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning:
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, samt studier i Industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:
Tillträdande VD Kicks Group (fr o m 1/2 2023), Styrelseledamot RugVista AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot Atrium Ljungberg AB, Brothers AB, Commercial Manager/Head of Vendor Management Amazon Sweden, Executive Director Daniel Wellington APAC, VD Departments & Stores AB, VD PDL Group.

Aktieägande i Bolaget:
11 291 aktier

Henrik Nyqvist

Henrik Nyqvist

Styrelseledamot

Född: 1966. Styrelseledamot sedan 2010.

Utbildning:
Studier i företagsekonomi och juridik.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Borås Bygg o Kakel AB, Elitkontoret i Borås AB, Fasadsystem Stål i Borås AB och Fasadsystem Stål i Borås Holding AB. Styrelseledamot i Borås Bar & Bistro AB, Fastighets AB Pantängen 17, Fessus förvaltning AB, InkInvest Aktiebolag, Kavallen Fastighets AB, NQ Förvaltning AB, Ramnås Fastigheter AB, Sibelius 1 AB, T-Konsortiet AB och WA Wallvision AB (publ). Styrelseordförande och verkställande direktör i NQ Fastigheter AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i Segelsand Förvaltning AB och T-Konsortiet AB. Styrelseledamot i Slutplattan POVLI 103188 AB.

Aktieägande i Bolaget:
1 054 653 aktier

Paul Steene

Paul Steene

Styrelseledamot

Född: 1973. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning:
Civilingenjör från Lunds universitet med inriktning på maskinteknik samt ekonomistudier vid Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Capercaillie AB, Chukar AB, LGT Base AB, LGT Group AB, LGT Mid AB, Litorina Capital Advisors AB, Litorina V (A) AB, Litorina V AB, Litorina V Advisor AB, Litorina V Holding AB, Litorina V Investment AB, Perdiz AB, RugVista AB, RugVista Group AB och WA Wallvision AB (publ). Partner på Litorina.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i ArtGlass i Malmö AB, Fractal Gaming AB, Fractal Gaming Group AB, LGT Base AB, LGT Group AB, LGT Mid AB, RugVista AB, RugVista Group AB, Scandinavian Office Group AB, Transportsektionen Bjärnum AB och Transportsektionen Sverige AB. Styrelseledamot i ArtGlass i Malmö AB, Bralito Holding AB, Bralito Invest AB, Fractal Gaming AB, Fractal Gaming Group AB, RugVista AB, RugVista Group AB, Scandinavian Office Group AB och Transportsektionen Sverige AB.

Christina Ståhl

Christina Ståhl

Styrelseledamot

Född: 1970. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning:
Ekonomie magisterexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Fjellsport AS, Fjellsport Group AS, Outnordic Invest AB, Outnorth AB och WA Wallvision AB (publ). Verkställande direktör i Bagaren och Kocken AB och Go Shopping ApS

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Joy Boy Aktiebolag, Joy Club Aktiebolag, MQ MarQet AB, MQ Sweden AB och Nobia AB. Verkställande direktör i MQ Holding AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i MQ Retail AB och Joy Shop Aktiebolag.

Aktieägande i Bolaget:
6 000 aktier, 76 169 teckningsoptioner