Styrelse

Embellence Groups styrelse består av fem ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2022 samt en arbetstagarrepresentant.

      Oberoende i förhållande till  
Namn Befattning Styrelse-ledamot sedan Bolaget och
bolags-ledningen
Huvudägaren Innehav 
Morten Falkenberg Styrelseordförande 2021 Ja Ja 23 875 aktier
153 032 tecknings-optioner*
Mattias Letmark Styrelseledamot 2018 Ja Nej
Henrik Nyqvist Styrelseledamot 2010 Ja Ja 602 975 aktier
Paul Steene Styrelseledamot 2020 Ja Nej
Christina Ståhl Styrelseledamot 2020 Ja Ja 6 000 aktier
76 169 tecknings-optioner *
Johan Liljegren Arbetstagarrepresentant 2018

* Styrelseprogrammet 2020

Morten Falkenberg

Morten Falkenberg

Styrelseordförande

Född: 1958. Styrelseordförande sedan 2021.

Utbildning:
Kandidatexamen i Marketing and Commerce vid Copenhagen Business School.

Övriga nuvarande befattningar:
Vice styrelseordförande i Velux Group. Styrelseledamot i Aktiebolag Fagerhult, Caljan och Duni AB. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i Lovene Dörr Aktiebolag. Styrelseledamot och verkställande direktör i Nobia AB och Nobia Sverige AB.

Aktieägande i Bolaget:
11 000 aktier

Christina Ståhl

Christina Ståhl

Styrelseledamot

Född: 1970. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning:
Ekonomie magisterexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Fjellsport AS, Fjellsport Group AS, Outnordic Invest AB, Outnorth AB och WA Wallvision AB (publ). Verkställande direktör i Bagaren och Kocken AB och Go Shopping ApS

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Joy Boy Aktiebolag, Joy Club Aktiebolag, MQ MarQet AB, MQ Sweden AB och Nobia AB. Verkställande direktör i MQ Holding AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i MQ Retail AB och Joy Shop Aktiebolag.

Aktieägande i Bolaget:
6 000 aktier

Mattias Letmark

Mattias Letmark

Styrelseledamot

Född: 1979. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning:
Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning på teknisk fysik samt ekonomistudier vid Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i AB Bergfalk & Co, AB Bergfalk Holding, Gothia Seafood AB, Johan i Hallen i Göteborg AB, JOHBECO AB, Sushi Yama Group AB och WA Wallvision AB (publ). Styrelseledamot och verkställande direktör i Male Invest AB. Partner på Litorina. Verkställande direktör för WA Wallvision AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Björnkläder Intressenter AB, FHV Intressenter AB, Fiskarhedenvillan AB, Fiskeboa i GBG Aktiebolag, Fiskgrossisten i Helsingborg AB, Johan i Hallen Webshop Aktiebolag och Nya Intressenter FV AB. Styrelsesuppleant i Falbygdens Skyddsprodukter AB, Grolls AB och Major Major Holding AB. Styrelseledamot och styrelsesuppleant i SD Group Intressenter AB och Sveba-Dahlén Group AB.

Henrik Nyqvist

Henrik Nyqvist

Styrelseledamot

Född: 1966. Styrelseledamot sedan 2010.

Utbildning:
Studier i företagsekonomi och juridik.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Borås Bygg o Kakel AB, Elitkontoret i Borås AB, Fasadsystem Stål i Borås AB och Fasadsystem Stål i Borås Holding AB. Styrelseledamot i Borås Bar & Bistro AB, Fastighets AB Pantängen 17, Fessus förvaltning AB, InkInvest Aktiebolag, Kavallen Fastighets AB, NQ Förvaltning AB, Ramnås Fastigheter AB, Sibelius 1 AB, T-Konsortiet AB och WA Wallvision AB (publ). Styrelseordförande och verkställande direktör i NQ Fastigheter AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i Segelsand Förvaltning AB och T-Konsortiet AB. Styrelseledamot i Slutplattan POVLI 103188 AB.

Paul Steene

Paul Steene

Styrelseledamot

Född: 1973. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning:
Civilingenjör från Lunds universitet med inriktning på maskinteknik samt ekonomistudier vid Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Capercaillie AB, Chukar AB, LGT Base AB, LGT Group AB, LGT Mid AB, Litorina Capital Advisors AB, Litorina V (A) AB, Litorina V AB, Litorina V Advisor AB, Litorina V Holding AB, Litorina V Investment AB, Perdiz AB, RugVista AB, RugVista Group AB och WA Wallvision AB (publ). Partner på Litorina.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i ArtGlass i Malmö AB, Fractal Gaming AB, Fractal Gaming Group AB, LGT Base AB, LGT Group AB, LGT Mid AB, RugVista AB, RugVista Group AB, Scandinavian Office Group AB, Transportsektionen Bjärnum AB och Transportsektionen Sverige AB. Styrelseledamot i ArtGlass i Malmö AB, Bralito Holding AB, Bralito Invest AB, Fractal Gaming AB, Fractal Gaming Group AB, RugVista AB, RugVista Group AB, Scandinavian Office Group AB och Transportsektionen Sverige AB.

Johan Liljegren

Johan Liljegren

Arbetstagarrepresentant

Johan Liljegren är styrelseledamot i egenskap av arbetstagarrepresentant för Embellence Group och har varit anställd som tryckare hos Embellence Group sedan 2010. Johan Liljegren representerar GS (Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch).