Hoppa till huvudinnehållet

Styrelse

Embellence Groups styrelse består av fem ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2025. 

      Oberoende i förhållande till
Namn Befattning Styrelsemedlem sedan Bolaget och
bolagsledningen
Huvudägaren
Magnus Welander Styrelseordförande 2023 Ja Ja
Henrik Nyqvist Styrelseledamot 2010 Ja Ja
Christina Ståhl Styrelseledamot 2020 Ja Ja
Karin Dennford Styrelseledamot 2022 Ja Ja
Maria Veerasamy Styrelseledamot 2024 Ja Ja

 

Magnus Welander

Magnus Welander

Styrelseordförande

Född: 1966. Styrelseordförande sedan 2023.

Utbildning:
Civilingenjör Industriell ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Mips AB, Eleiko Group AB och Vimian Group. Styrelseledamot i Herenco Group AB, Herenco Holding AB samt HESTRA-Handsken AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Verkställande direktör i Thule Group AB.

Aktieägande i bolaget:
210 305 aktier, 400 000 teckningsoptioner 

Karin Dennford

Karin Dennford

Styrelseledamot

Född: 1976. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning
Magisterexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Övriga nuvarande befattningar:
Chief Investment Officer, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Investment Director, JCE 
Styrelseledamot i OctoFrost Intressenter AB, OctoFrost AB.

Aktieägande i Bolaget:
5000 aktier

Maria Veerasamy

Maria Veerasamy

Styrelseledamot

Född: 1964. Styrelseledamot sedan 2024

Utbildning: Utbildning som skräddare

Övriga nuvarande befattningar:
Verkställande direktör för Svenskt Tenn, styrelseledamot i Beckmans Akademi Aktiebolag och Beckmans Skola Aktiebolag.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i  Aktiebolaget Textilatelier Licium och Malmstensbutiken AB, samt 
styrelseledamot i Artipelag AB och Rodebjer Form AB. 

Aktieägande i Bolaget:
-

Henrik Nyqvist

Henrik Nyqvist

Styrelseledamot

Född: 1966. Styrelseledamot sedan 2010.

Utbildning:
Studier i företagsekonomi och juridik.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande och VD för NQ Fastigheter AB
Styrelseordförande för Fastadsystem Stål i Borås AB, Fasadsystem Stål Holding AB, Fasadsystem Fastighet i Borås AB, Salong Karma AB
Styrelseledamot i NQ Förvaltning AB, Fastighets AB Pantängen 17, Fessus Förvaltning AB, Kavallen Fastigheter AB, Ramnås Fastigheter AB, T-Konsortiet AB, Inkinvest AB, NQ Fristad AB, NQ Trading AB

Aktieägande i Bolaget:
1 035 193 aktier

Christina Ståhl

Christina Ståhl

Styrelseledamot

Född: 1970. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning:
Magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Verkställande direktör för Blomsterlandet i Sverige AB, S-Invest Trading AB. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Verkställande direktör för Bagaren och Kocken AB. 
Styrelseledamot i Outnorth AB.

Aktieägande i Bolaget:
6 000 aktier, 76 169 teckningsoptioner