Embellence Group som investering

Styrkor och konkurrensfördelar

Embellence Group bedömer att nedanstående styrkor och konkurrensfördelar har bidragit till Bolagets positiva utveckling och utgör en solid plattform för att accelerera, och möjliggöra för Bolaget, att realisera sina strategiska och finansiella mål.

  • Framgångsrik satsning på premium
  • Attraktiv portfölj av premiumvarumärken
  • Anrik mönsterbank
  • Stark marknadsposition
  • Väletablerad global närvaro
  • Framgångsrika förvärv av internationella varumärken
  • Välinvesterade produktionsanläggningar samt logistiklösningar
  • God tillväxt och hög lönsamhet

IR-kontakt