Embellence Group som investering

God tillväxt och hög lönsamhet

Embellence Groups nettoomsättning har under åren 2019–2021 ökat med i genomsnitt 4,3 procent och uppgår vid utgången av 2021 till 646,9 MSEK. Bruttovinstmarginalen har under samma år varit stabil på cirka 55 procent, samtidigt som den justerade EBITA-marginalen ökat från 13,2 till 15,4 procent. Till de främsta drivkrafterna bakom den stärkta lönsamheten hör ett ökat fokus på premiumsegmentet och kostnadseffektiviseringar.

Starka varumärken

Fundamentet i Embellence Groups verksamhet utgörs av en portfölj av starka varumärken, alla med en premium- eller lyxposition i sin respektive nisch. Den gemensamma nämnaren är att de uppfattas som relevanta bland konsumenter, arkitekter och inredare världen runt. Investeringar i portföljen sker kontinuerligt, utifrån fokus på utsökt design, hög produktkvalitet, inspiration on- och offline och hög servicenivå.

Stark marknadsposition

Embellence har en stark marknadsposition och är marknadsledande på samtliga hemmamarknader. I Sverige och Norge uppgår marknadsandelarna till 43 respektive 63 procent inom premiumsegmentet.

Inom värdesegmentet uppskattas marknadsandelarna till 47 procent respektive 42 procent. I Italien uppskattas marknadsandelen till 23 procent inom premiumsegmentet, främst genom Wall&decò. Motsvarande siffra för Storbritannien uppgår till 29 procent.

Framgångsrik satsning på premium

Genom kontinuerliga investeringar i marknadsföring, innovation och design, i kombination med förvärv av internationella varumärken – har andelen premium av den totala försäljningen successivt ökat under senare år. Jämfört med andra segment uppvisar premiumsegmentet högre tillväxt och högre bruttovinstmarginaler.

Omfattande mönsterbank

Embellence samlade mönsterbank består av cirka 10 000 olika mönster från olika tider och representerande olika stilar. Sammantaget medför detta goda möjligheter att vara långsiktigt relevant över olika cykler och trendskiften. Banken omfattar såväl egenutvecklade designer som inlicensierade mönster skapade av externa designers.

Breddat utbud

Den stora mönsterbanken möjliggör en expansion inom andra segment av heminredningsmarknaden, inkluderande bland annat textilier, kuddar, plädar och brickor. Här har samtliga varumärken påbörjat ett arbete, som kommer fortsätta under 2022.

Geografisk expansion och ökande andel internationell försäljning Embellence varumärken säljs i över 90 länder och därutöver finns utställningslokaler i Milano, London och Köln. Bolaget har under en längre period aktivt arbetat med att öka andelen internationell försäljning. Europa och övriga världen stod under 2021 för knappt 50 procent av nettoomsättningen.

Välinvesterade produktionsanläggningar

Bolagets största produktionsanläggningar finns i Borås och Cervia, Italien. Anläggningen i Borås har under senare år uppgraderats genom investeringar som medfört effektivare flöden och bättre förutsättningar för digital tryckning. Anläggningen i Cervia togs i bruk under sommaren 2021 och är state-of-art vad gäller effektivitet och produktivitet.

IR-kontakt