Hoppa till huvudinnehållet

Embellence Group som investering

God tillväxt och hög lönsamhet

Embellence Groups nettoomsättning har under åren 2020–2023 ökat med 29,9 procent och uppgick vid utgången av 2023 till 740,5 MSEK. Den justerade EBITA-marginalen har under samma år legat stabil runt 13-15 procent. 

Starka varumärken

Fundamentet i Embellence Groups verksamhet utgörs av en portfölj av starka varumärken, alla med en premium- eller lyxposition i sin respektive nisch. Den gemensamma nämnaren är att de uppfattas som relevanta bland konsumenter, arkitekter och inredare världen runt. Investeringar i portföljen sker kontinuerligt, utifrån fokus på utsökt design, hög produktkvalitet, inspiration on- och offline och hög servicenivå.

Framgångsrik satsning på premium

Genom kontinuerliga investeringar i marknadsföring, innovation och design, i kombination med förvärv av internationella varumärken – har andelen premium av den totala försäljningen successivt ökat under senare år. Jämfört med andra segment uppvisar premiumsegmentet högre tillväxt och högre bruttovinstmarginaler.

Omfattande mönsterbank

Embellence samlade mönsterbank består av cirka 10 000 olika mönster från olika tider och representerande olika stilar. Sammantaget medför detta goda möjligheter att vara långsiktigt relevant över olika cykler och trendskiften. Banken omfattar såväl egenutvecklade designer som inlicensierade mönster skapade av externa designers.

Breddat utbud

Den stora mönsterbanken möjliggör en expansion inom andra segment av heminredningsmarknaden, inkluderande bland annat textilier, kuddar, plädar och brickor. Här har samtliga varumärken påbörjat ett arbete, som kommer fortsätta.

Geografisk expansion och ökande andel internationell försäljning

Embellence varumärken säljs i över 90 länder. Bolaget har under en längre period aktivt arbetat med att öka andelen internationell försäljning. Europa och övriga världen stod under 2023 för 61 procent av nettoomsättningen.

Välinvesterade produktionsanläggningar

Bolagets största produktionsanläggningar finns i Borås och Cervia, Italien. Anläggningen i Borås har under senare år uppgraderats genom investeringar som medfört effektivare flöden och bättre förutsättningar för digital tryckning. Anläggningen i Cervia togs i bruk under sommaren 2021 och är state-of-art vad gäller effektivitet och produktivitet.

IR-kontakt

Karin Lidén

Karin Lidén

IR-kontakt / CFO