Ägarstruktur

Tabellen nedan beskriver Embellence Groups
ägarstruktur 2021-12-30

  Innehav Innehav %
Litorina Coinvest 1 AB 4 875 227 22,78%
JCE Asset Management 2 247 000 10,50%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 245 149 10,49%
T-Konsortiet AB 792 216 3,70%
FE Småbolag Sverige 731 247 3,33%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 640 409 2,99%
NQ Förvaltning AB 591 377 2,76%
Jerker Adeberg Holding AB 572 647 2,68%
Strand Småbolagsfond 567 000 2,65%
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Mic 500 000 2,34%
Övriga aktieägare 7 655 728 35,77%
Totalt 21 400 000 100%

IR-kontakt