Ägarstruktur

Tabellen nedan beskriver Embellence Groups
ägarstruktur 2024-02-21

Aktieägare Innehav Innehav %
Peter Lindell 3 575 781 15,8
JCE Group 2 818 154 12,5
Ramhill AB 2 271 150 10,1
Sellers of Artscape Inc 1 183 877 5,2
Avanza Pension 1 104 631 4,9
Henrik Nyqvist (m. bolag) 1 035 193 4,6
Swedbank Robur Fonder 900 000 4,0
FE Fonder 795 879 3,5
Erik Åfors 795 054 3,5
T-Konsortiet AB 792 216 3,5
De tio största ägarna totalt 15 271 935 67,6
Övriga aktieägare 7 311 942 32,4
Totalt 22 583 877 100,0

IR-kontakt

Karin Lidén

Karin Lidén

IR-kontakt / CFO