Ägarstruktur

Tabellen nedan beskriver Embellence Groups
ägarstruktur 2021-09-30

  Innehav Innehav %
Litorina Coinvest 1 AB 7 122 227 33,28%
WA Wallvision Ab 980 909 4,58%
Nordnet Pensionsförsäkring Ab 974 639 4,55%
T-Konsortiet Ab 792 216 3,70%
FE Småbolag Sverige 641 247 3,00%
NQ Förvaltning Ab 591 377 2,76%
Jerker Adeberg Holding AB 572 647 2,68%
Strand Småbolagsfond 567 000 2,65%
Taaleri Nordic Micro 500 000 2,34%
Novobis Ab 490 239 2,29%
Övriga aktieägare 8 167 499 38,17%
Totalt 21 400 000 100%

IR-kontakt