Ägarstruktur

Tabellen nedan beskriver Embellence Groups
ägarstruktur 2023-05-22

Aktieägare Innehav Innehav %
Acervo AB 3 643 000 16,1
JCE Asset Management 2 871 131 12,7
Ramhill AB 1 470 521 6,5
Avanza Pension AB 1 169 424 5,1
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, W9 1 136 495 5,0
Henrik Nyqvist (m. bolag) 1 043 055 4,6
Calyptra AB 810 000 3,6
T-Konsortiet 792 216 3,5
FE Småbolag Sverige 715 879 3,2
Nordnet Pensionsförsäkring AB 625 757 2,8
De tio största ägarna totalt 14 277 478 63,2
Övriga aktieägare 8 306 399 36,8
Totalt 22 583 877 100,0

IR-kontakt

Karin Lidén

Karin Lidén

IR-kontakt / CFO