Ägarstruktur

Tabellen nedan beskriver Embellence Groups
ägarstruktur 2022-09-30

Shareholder  Innehav Innehav %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 019 120 13,3
JCE Asset Management 2 871 131 12,7
Acervo AB 1 530 000 6,8
U.S Bank National Association, W9 1 136 495 5,0
NQ Förvaltnings AB 1 043 055 4,6
Avanza Pension AB 1 009 397 4,5
Calyptra AB 810 000 3,6
T-Konsortiet 792 216 3,5
FE Småbolag Sverige 715 402 3,2
Jerker Adeberg Holding AB 572 647 2,5
De tio största ägarna totalt 13 499 463 59,8
Övriga aktieägare 9 084 414 40,2
Totalt 22 583 877 100,0

IR-kontakt