EMBELLENCE GROUP

Hållbarhet

Embellence Group är ett ledande House of Brands inom heminredning, med fokus på premiumtapet.

Den övergripande strategin ska implementeras genom att eliminera icke-nödvändiga material och processer, utveckla och implementera innovativa material och processer för att möjliggöra högre grad av återanvändning, återvinning eller kompostering samt cirkulera och behålla material inom ekonomin.

Embellence Group arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt hållbarhetsarbete, genom bland annat miljövarudeklarationer (så kallade ”Environmental Product Declarations”), miljömärkningar och livscykelanalyser av sina produkter.

Exempelvis är allt papper som används inom produktionen i Borås från FSC-certifierade leverantörer och alla skördade träd återplanteras. Bolaget har flertalet gånger mottagit utmärkt respons för deras miljöarbete relaterat till produktion under hållbarhetsrevisioner.

Vi har definierat fyra strategiska pelare för att bli ett ännu mer hållbart företag och för att bidra till FN:s Agenda 2030.

  • Bolaget ska vara transparent genom offentliggörande av företagsspecifikt koldioxidavtryck från och med år 2023 som redovisas genomsnittligt mellan produktkategorierna.
  • Totalt koldioxidavtryck ska reduceras med 50 procent till år 2030.
  • Bolaget ska vara en ansvarstagande arbetsgivare, med ett Net Promotor Score överstigande 20 och varje koncernbolag ska ha ett Net Promoter Score överstigande noll från och med år 2023.
  • Till 2030 ska 100 procent av engångsprodukter i plast vara eliminerade eller ersatta av produkter i återvunna råmaterial och hållbarhet och luftkvalitets-prestanda i världsklass ska säkerställas inom all produktutveckling.