Nyckeltal

NYCKELTAL

 

2020

2019

2018

Justerad EBITA, TSEK1)

82 450

78 207

75 736

Justerad EBITDA, TSEK1)

104 043

101 222

92 389

Justerad EBITA-marginal, %1)

14,5

13,2

13,3

Justerad EBITDA-marginal, %1)

18,3

17,0

16,3

Andel premiumsegmentsförsäljning, %1)

49,8

50,9

47,5

Bruttovinstmarginal för premiumförsäljning, %1)

64,7

64,0

70,0

Bruttovinstmarginal, %1)

55,4

55,3

54,6

EBITDA, TSEK1)

92 738

93 850

86 294

EBITA, TSEK1)

71 145

70 835

69 341

EBITDA-marginal, %1)

16,3

15,8

15,2

EBITA-marginal, %1)

12,5

11,9

12,2

Nettoskuld, TSEK 1)

101 440

112 605

-54 028

Skuldsättning, faktor1)

1,10

1,20

-0,63

Soliditet, %1)

41,3

46,8

58,4

 

IR-kontakt