Nyckeltal

MSEK 2021 2020
Koncernen    
Nettoomsättning 646,9 569,9
EBITA 88,3 71,2
Justerad EBITA 99,9 82,5
Resultat före skatt 74,3 62,4
Periodens resultat 59,3 43,1
Operativt kassaflöde 62,1 67,1
EBITA-marginal, % 13,70% 12,50%
Justerad EBITA-marginal, % 15,40% 14,50%
Nettoskuld 125 101,3
Nettoskuld/EBITDA R12 1,2 1,1
Soliditet, % 47,10% 41,30%
Periodens resultat per aktie före utspädning (SEK) 2,77 2,02
Periodens resultat per aktie efter utspädning (SEK) 2,72 2,02
Antal anställda 236 200

 

IR-kontakt