Revisor

Bolagets revisor är sedan 2010 PricewaterhouseCoopers AB, som på årsstämman 2021 omvaldes för perioden intill slutet av årsstämman 2022.

Från 28 augusti 2020 är auktoriserade revisorn Patrik Resebo (född 1987) huvudansvarig revisor. Michael Bengtsson och Patrik Resebo är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer).

PricewaterhouseCoopers AB:s kontorsadress är:

PricewaterhouseCoopers
113 97 Stockholm
Sverige