Hoppa till huvudinnehållet
EMBELLENCE GROUP

Bolagsstyrning

Embellence Group förvärvar, äger och utvecklar starka varumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning.

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Embellence Group sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. De centrala externa och interna styrinstrumenten för Embellence Group är den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, instruktioner för styrelsens utskott, Vd-instruktionen inklusive instruktion för ekonomisk rapportering samt policyer som fastställs av styrelsen. Embellence Groups styrelse är ansvarig för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Vd ansvarar för att den löpande förvaltningen av Bolaget sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vidare sammanställer Vd, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar i övrigt för att ta fram informations- och beslutsunderlag till styrelsen.