EMBELLENCE GROUP

Bolagsstyrning

Embellence Group förvärvar, äger och utvecklar starka varumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning.

Embellence Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq First North Premier grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. När Bolaget har noterats på Nasdaq First North Premier kommer Bolaget också att följa Nasdaq First North Premiers regelverk för emittenter och tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden då Koden i sig själv medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”).

Bolaget kommer att tillämpa Koden från det att aktierna noteras på Nasdaq First North Premier. Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapport, som kommer att upprättas för första gången för räkenskapsåret 2021. I den första bolagsstyrningsrapporten behöver Bolaget emellertid inte förklara avvikelse till följd av bristande uppfyllelse av regler vars tillämpning inte aktualiserats under den tidsperiod som bolagsstyrningsrapporten omfattar.