Certified Advisor

Bolag som har aktier listade på Nasdaq First North Premier är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar att regelverket på Nasdaq First North Premier efterlevs av bolaget.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser. FNCA Sweden AB äger inga aktier eller andra värdepapper i bolaget.

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34
SE-102 45 Stockholm
+46(0)8-528 00 399
info@fnca.se

IR-kontakt

Karin Lidén

Karin Lidén

IR-kontakt / CFO