Årsstämma 2022

03 maj 2022

Valberedning inför årsstämma 2022

Valberedningen ansvarar för att förbereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, ordförande vid stämman, val och arvodering av revisorer, samt förslag till principer för valberedningen inför nästa årsstämma.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Morten Falkenberg (styrelseordförande), Jörgen Ekberg (utsedd av Litorina), Karin Dennford (utsedd av JCE Asset Management) och Jerker Adeberg (utsedd av T-konsortiet AB).

Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag via e-post till valberedning@embellencegroup.com . Valberedningen önskar erhålla eventuella förslag senast den 8 mars 2022. Årsstämman 2022 är planerad till den 3 maj 2022.