Embellence Group delårsrapport Q4 2023

Stark avslutning på utmanande år

Fjärde kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 189,8 MSEK (176,9), en ökning med 7,3% (valutapåverkan +1,6%)
  • EBITA uppgick till 23,2 MSEK (14,7), en ökning med 57,8%
  • Justerad EBITA* uppgick till 23,2 MSEK (22,0), en ökning med 5,5%
  • Justerad EBITA*-marginal uppgick till 12,2% (12,5)
  • Periodens resultat uppgick till 15,4 MSEK (9,9) och resultat per aktie före utspädning till 0,68 SEK (0,44)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 33,6 MSEK (16,0)
  • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Magnus Welander vald till ny styrelseordförande i Embellence Group AB

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Inga väsentliga händelser att rapportera

*EBITA exkluderat förvärvskostnader och omstruktureringskostnader.

Denna information är sådan information som Embellence Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024 08.00.

Prenumerera på rapporter och pressmeddelanden:
https://www.embellencegroup.se/nyhetsrum/prenumerera/

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Lidén, CFO
Tel: +46(0)33-236400
E-mail: ir@embellencegroup.com


Om Embellence Group
Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Våra varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Artscape, Pappelina och Boråstapeter. Embellence Group ska utveckla sin position som ett ledande House of Brands inom heminredning med fokus på premiumvarumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning och driva utvecklingen på en tapet- och heminredningsmarknad i förändring. Embellence Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.