Pressmeddelande

Embellence Group investerar i Pappelinas fortsatta tillväxt

Som ett led i varumärket Pappelinas fortsatta internationella expansion förvärvas inkråmet i Dalaslöjden AB, som sedan 1999 tillverkat Pappelinas mattor. Inkråmet avser Dalaslöjdens båda produktionsanläggningar, en i Leksand och en i Estland, inklusive inventarier. Samtliga anställda, cirka 30 personer, erbjuds fortsatt anställning.

Pressmeddelande

Lotta Samuelson utses till VD för Borås Tapetfabrik AB

Den 8 november tillträder Lotta Samuelson som VD för Borås Tapetfabrik AB. Med lång erfarenhet från grafiskt producerande bolag i olika ledande befattningar träder hon in i rollen med uppdrag att tillse att Borås fortsätter ha en tapetfabrik i världsklass.