Regulatoriskt


Kallelse till årsstämma i Embellence Group AB

Aktieägarna i Embellence Group AB (publ), org.nr 556006-0625 (”Embellence” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2023 kl. 13.00 i Bolagets lokaler med adress Ryssnäsgatan 8 i Borås.

Regulatoriskt


Korrigering: Ledningsförändring i Embellence Group AB (publ)

Korrigeringen avser tidigare felaktig hänvisning till EUs marknadsmissbruksförordning.

Embellence Group AB (publ) meddelar idag att Pär Ihrskog kommer att lämna sin befattning som CFO för bolaget. Sista tjänstgöringsdag är 30 november 2022. Rekryteringen av Pär Ihrskogs efterträdare inleds omgående.