Embellence Group bokslutskommuniké 2021

Bra avslutning på ett starkt 2021

Fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 174,0 MSEK (166,1), en ökning med 4,8%
 • EBITA uppgick till 25,8 MSEK (21,0), ökning med 22,9%
 • Justerad EBITA uppgick till 30,4 MSEK (30,0) en ökning med 1,3%
 • Kvartalets resultat uppgick till 18,4 MSEK (9,9) och resultat per aktie före utspädning till 0,86 SEK (0,46)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 15,2 MSEK (19,5)
 • Soliditeten uppgick till 47,1% (41,3)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Pappelina förvärvar två produktionsanläggningar
 • Organisatorisk och legal förändring inom Boråstapeter
 • Lotta Samuelson ny VD för Borås Tapetfabrik AB
 • Inför bolagstämman 2022 föreslår styrelsen en utdelning om SEK 0,80 per aktie

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Embellence Group förvärvar amerikanska Artscape, Inc. Del av köpeskillingen kommer erläggas genom riktad emission av 1,105,619 aktier, i enlighet med bemyndigande från Embellence Groups bolagsstämma 25 februari 2021
 • Cole&Son öppnar Flagship Store i Chelsea, London

Denna information är sådan information som Embellence Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 08.00 CEST.

Prenumerera på rapporter och pressmeddelanden:
https://www.embellencegroup.se/nyhetsrum/prenumerera/

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Ihrskog, IR-kontakt
Telefon: +46 70 637 17 34
E-mail: ir@embellencegroup.com


Om Embellence Group
Embellence Group är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Våra varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Perswall, Pappelina och Boråstapeter. Embellence Group ska utveckla sin position som ett ledande House of Brands inom heminredning med fokus på premiumvarumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning och driva utvecklingen på en tapet- och heminredningsmarknad i förändring. Embellence Group är noterat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.