Hoppa till huvudinnehållet

Embellence Group delårsrapport Q1 2024

En stark start på året

“Vi inleder 2024 med att leverera ökad omsättning och ett förbättrat resultat. Utvecklingen drevs primärt av stark utveckling för Boråstapeter, Wall&decò och Artscape i USA. Parallellt fortsatte arbetet med framåtriktade satsningar inom erbjudande, produktutveckling och produktion.”
Olle Svensk,
Vd, Embellence Group AB

Första kvartalet 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 214,2 MSEK (197,5), en ökning med 8,5% (valutapåverkan +0,7%)
  • EBITA uppgick till 33,6 MSEK (27,1), en ökning med 24,0%
  • Justerad EBITA* uppgick till 33,6 MSEK (27,1), en ökning med 24,0%
  • Justerad EBITA*-marginal uppgick till 15,7% (13,7)
  • Periodens resultat uppgick till 16,3 MSEK (12,9) och resultat per aktie före utspädning till 0,72 SEK (0,57)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 14,4 MSEK (2,2)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Inga väsentliga händelser att rapportera.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Inga väsentliga händelser att rapportera.

*EBITA exkluderat förvärvskostnader och omstruktureringskostnader.