Pressmeddelande


JCE förvärvar 10,5 procent av aktierna och rösterna i Embellence Group

Embellence Group AB (publ) (”Embellence”) har blivit informerade om att JCE Asset Management AB (”JCE”) har ingått avtal med Embellence största aktieägare Litorina Coinvest 1 AB (”Litorina”) om att från Litorina förvärva 2 247 000 aktier i Embellence, motsvarande 10,5 procent av aktierna och rösterna i Embellence.

Pressmeddelande


Embellence Group investerar i Pappelinas fortsatta tillväxt

Som ett led i varumärket Pappelinas fortsatta internationella expansion förvärvas inkråmet i Dalaslöjden AB, som sedan 1999 tillverkat Pappelinas mattor. Inkråmet avser Dalaslöjdens båda produktionsanläggningar, en i Leksand och en i Estland, inklusive inventarier. Samtliga anställda, cirka 30 personer, erbjuds fortsatt anställning.

Pressmeddelande


Lotta Samuelson utses till VD för Borås Tapetfabrik AB

Den 8 november tillträder Lotta Samuelson som VD för Borås Tapetfabrik AB. Med lång erfarenhet från grafiskt producerande bolag i olika ledande befattningar träder hon in i rollen med uppdrag att tillse att Borås fortsätter ha en tapetfabrik i världsklass.