Regulatoriskt


Embellence Group offentliggör prospekt inför noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Pressmeddelande


Lars-Erik Henriksson ny VD för Boråstapeter

WallVision har rekryterat Lars-Erik Henriksson som ny VD för Boråstapeter. Han kommer närmast från Electrolux, där han sedan 2009 haft rollen som General Manager för Norden inom affärsområdet Wellbeing.