Regulatoriskt


Embellence Group förvärvar amerikanska Artscape, Inc.

Embellence Group, en ledande europeisk aktör inom premiuminredning, förvärvar det amerikanska företaget Artscape Inc. Genom förvärvet expanderar Embellence Groups sin verksamhet till att omfatta även exklusiv mönsterdriven fönsterfilm (”tapet för fönster”).

Pressmeddelande


JCE förvärvar 10,5 procent av aktierna och rösterna i Embellence Group

Embellence Group AB (publ) (”Embellence”) har blivit informerade om att JCE Asset Management AB (”JCE”) har ingått avtal med Embellence största aktieägare Litorina Coinvest 1 AB (”Litorina”) om att från Litorina förvärva 2 247 000 aktier i Embellence, motsvarande 10,5 procent av aktierna och rösterna i Embellence.

Pressmeddelande


Embellence Group investerar i Pappelinas fortsatta tillväxt

Som ett led i varumärket Pappelinas fortsatta internationella expansion förvärvas inkråmet i Dalaslöjden AB, som sedan 1999 tillverkat Pappelinas mattor. Inkråmet avser Dalaslöjdens båda produktionsanläggningar, en i Leksand och en i Estland, inklusive inventarier. Samtliga anställda, cirka 30 personer, erbjuds fortsatt anställning.