Hoppa till huvudinnehållet

Embellence Group delårsrapport för andra kvartalet 2024

Starkt andra kvartal med försäljningstillväxt, förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde

“Vi fortsätter att leverera stark försäljningstillväxt om 13% och ett förbättrat resultat även under andra kvartalet 2024. Detta skall dock jämföras med en svag utveckling under motsvarande kvartal föregående år. Utvecklingen drevs primärt av två av våra varumärken inom Brands, Boråstapeter och Artscape, men även Manufacturing ökade sin externa omsättning kraftigt. På vår första kapitalmarknadsdag i maj, presenterade vi en uppdaterad, mer varumärkesfokuserad strategi, samt uppdaterat långsiktigt försäljningsmål”
Olle Svensk, Vd, Embellence Group AB

Andra kvartalet 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 191 MSEK (170), en ökning med 13%. Den organiska tillväxten uppgick till 12%. Valutakurspåverkan uppgick till 1%.
  • Bruttomarginalen uppgick till 60,1% (61,4)
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 25 MSEK (15), en ökning med 63%.
  • EBITA-marginalen uppgick till 13,0% (8,9).
  • Periodens resultat uppgick till 13 MSEK (–2) och resultat per aktie före utspädning till 0,56 SEK (–0,10). Operativt kassaflöde uppgick till 43 MSEK (12).


Väsentliga händelser under kvartalet

  • Embellence Group presenterade den 21 maj en uppdaterad strategi och nya långsiktiga mål.


Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Inga väsentliga händelser att rapportera.