Hoppa till huvudinnehållet

Senaste dag inkomma med begäran om ärenden för behandling på Årsstämman 2023

10 mars 2023

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen senast 10 march 2023.

Embellence Group AB (publ)

stamma@embellencegroup.se