Delårsrapport för perioden januari–september 2022, Q3

25 oktober 2022