Delårsrapport för perioden januari–juni 2023, Q2

19 juli 2023