Delårsrapport för perioden januari–juni 2022, Q2

19 juli 2022