Delårsrapport för perioden januari–december 2023, Q4

21 februari 2024