Bokslutskommuniké för perioden januari–december 2021, Q4

22 februari 2022