Delårsrapport för perioden januari–juni 2024, Q2

18 juli 2024