Delårsrapport för perioden januari–mars 2023, Q1

27 april 2023