Delårsrapport för perioden januari–mars 2022, Q1

29 april 2022