Embellence Group delårsrapport Q3 2022

Ett starkt kvartal i utmanande tider

Tredje kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 169,0 MSEK (135,5), en ökning med 24,7%
  • Förvärvsbaserad tillväxt om 23,0%, valutakurseffekter 1,5% och organisk tillväxt om 0,2%
  • EBITA uppgick till 21,0 MSEK (18,4), en ökning med 14,1%
  • Justerad EBITA* uppgick till 23,4 MSEK (18,4)
  • Periodens resultat** uppgick till 20,7 MSEK (12,2) och periodens resultat per aktie före utspädning till 0,92 SEK (0,57)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 28,2 MSEK (16,1)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Inga väsentliga händelser

* EBITA exkluderat förvärvskostnader samt omstruktureringskostnader i Norden.

** Periodens resultat har påverkats positivt av bortskrivning av beräknad tilläggsköpeskilling om 16,9 MSEK relaterad till förvärvet av Artscape Inc. Därutöver påverkades periodens resultat negativt av orealiserade valutakursförluster om netto -7,9 MSEK relaterade till räntebärande skulder i USD.

Denna information är sådan information som Embellence Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022 08.00 CEST.

Prenumerera på rapporter och pressmeddelanden:
https://www.embellencegroup.se/nyhetsrum/prenumerera/

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Ihrskog, CFO Telefon: +46 70 637 17 34
E-mail: ir@embellencegroup.com


Om Embellence Group
Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Våra varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Artscape, Pappelina och Boråstapeter. Embellence Group ska utveckla sin position som ett ledande House of Brands inom heminredning med fokus på premiumvarumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning och driva utvecklingen på en tapet- och heminredningsmarknad i förändring. Embellence Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.