Embellence Group delårsrapport Q2 2022

Vi navigerar mot vårt långsiktiga mål

Andra kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 189,9 MSEK (160,0), en ökning med 18,7%.
  • Organisk negativ tillväxt om -4,0%.
  • Justerad EBITA* uppgick till 24,4 MSEK (22,9), en ökning med 6,6%.
  • EBITA uppgick till 22,0 MSEK (21,2), en ökning med 3,8%.
  • Periodens resultat** uppgick till 2,0 MSEK (13,3) och periodens resultat per aktie före utspädning till 0,09 SEK (0,62).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 26,5 MSEK (17,8).

* EBITA exkluderat förvärvskostnader relaterade till förvärvet av Artscape samt omstruktureringskostnader i Norden.
** Periodens resultat påverkades negativt av orealiserade valutakursförluster om netto -11,8 MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Hanna Graflund Sleyman och Karin Dennford invalda som nya ledamöter i styrelsen. Tidigare ledamot Mattias Letmark avböjde omval.

Denna information är sådan information som Embellence Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022 08.00 CEST.

Prenumerera på rapporter och pressmeddelanden:
https://www.embellencegroup.se/nyhetsrum/prenumerera/

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Ihrskog, CFO
Telefon: +46 31 236 400
E-mail: ir@embellencegroup.com


Om Embellence Group
Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Våra varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Artscape, Pappelina och Boråstapeter. Embellence Group ska utveckla sin position som ett ledande House of Brands inom heminredning med fokus på premiumvarumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning och driva utvecklingen på en tapet- och heminredningsmarknad i förändring. Embellence Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se, 08-528 00 399.