Embellence Group delårsrapport Q1 2022

Fortsatt lönsam tillväxt trots svag efterfrågan i Norden

Första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 184,4 MSEK (177,5), en ökning med 3,9%
  • Organisk, valutajusterad, negativ tillväxt om -6,3%
  • Justerad EBITA uppgick till 32,8 MSEK (28,2), en ökning med 16,3%
  • EBITA uppgick till 30,7 MSEK (23,0), en ökning med 33,5%
  • Periodens resultat uppgick till 24,8 MSEK (15,4) och resultat per aktie till 1,15 SEK (0,72)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 37,2 MSEK (12,9)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Förvärv av amerikanska Artscape Inc.
  • Genomförande av riktad nyemission i enlighet med bemyndigande från bolagsstämma 2021. De emitterade aktierna användes som del av köpeskillingen för aktierna i Artscape Inc.

Denna information är sådan information som Embellence Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 08.00 CEST.

Prenumerera på rapporter och pressmeddelanden:
https://www.embellencegroup.se/nyhetsrum/prenumerera/

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Ihrskog, CFO
Telefon: +46 31 236 400
E-mail: ir@embellencegroup.com


Om Embellence Group
Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Våra varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Artscapel, Pappelina och Boråstapeter. Embellence Group ska utveckla sin position som ett ledande House of Brands inom heminredning med fokus på premiumvarumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning och driva utvecklingen på en tapet- och heminredningsmarknad i förändring. Embellence Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se, 08-528 00 399.