Embellence Group delårsrapport Q4 2022

Fortsatt stabil lönsamhet trots utmanande marknad i Norden

Fjärde kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 176,9 MSEK (174,0), en ökning med 1,7%. Förvärvsbaserad tillväxt om 16,1%, valutakurseffekter 2,1% och organisk tillväxt om –16,5%
  • EBITA uppgick till 14,7 MSEK (25,8)
  • Justerad EBITA* uppgick till 22,0 MSEK (30,4)
  • Periodens resultat uppgick till 9,9 MSEK (18,4) och periodens resultat per aktie före utspädning till 0,44 SEK (0,86)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 16,0 MSEK (15,3)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Karin Lidén ny CFO i Embellence Group AB
  • Inför bolagstämman 2023 föreslår styrelsen en utdelning om SEK 0,80 per aktie vilket motsvarar 31% av årets nettoresultat

*EBITA exkluderat förvärvskostnader samt omstruktureringskostnader i Norden.

Denna information är sådan information som Embellence Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2023 08.00 CET.

Prenumerera på rapporter och pressmeddelanden:
https://www.embellencegroup.se/nyhetsrum/prenumerera/

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Lidén, CFO
Tel: +46(0)33-236400
E-mail: ir@embellencegroup.com


Om Embellence Group
Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Våra varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Artscape, Pappelina och Boråstapeter. Embellence Group ska utveckla sin position som ett ledande House of Brands inom heminredning med fokus på premiumvarumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning och driva utvecklingen på en tapet- och heminredningsmarknad i förändring. Embellence Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.