Embellence Group slutför förvärvet av Artscape Inc och beslutar om nyemission

Embellence Group AB (publ) (”Embellence Group”) meddelar idag att förvärvet av Artscape Inc, som offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 februari 2022, slutförts.

Som en del av köpeskillingen för aktierna i Artscape Inc har Embellence Groups styrelse idag beslutat om nyemission av 1 183 877 aktier, till ett värde om 40 725 368,80 SEK, motsvarande en teckningskurs om 34,40 SEK per aktie (motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Embellence Groups aktie över de tio senaste handelsdagarna på Nasdaq First North Premier Growth Market omedelbart före publiceringen av pressmeddelandet den 21 februari 2021), till säljarna. Styrelsen beslutade om nyemission mot apportegendom i enlighet med det bemyndigande som lämnades av Embellence Groups bolagstämma den 25 februari 2021. De nyemitterade aktierna är föremål för lock-up som successivt avvecklas under en tvåårsperiod.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 mars 2022 kl 21:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Olle Svensk, CEO
Telefon: +46 768 566 093
E-mail: olle.svensk@embellencegroup.com


Om Embellence Group
Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Våra varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Perswall, Pappelina och Boråstapeter. Embellence Group ska utveckla sin position som ett ledande House of Brands inom heminredning med fokus på premiumvarumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning och driva utvecklingen på en tapet- och heminredningsmarknad i förändring. Embellence Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se, 08-528 00 399.